TEMSILCILIK

MARKA:
FİYAT: 999.999,99 TL

Temsilcilik

Yerli ve yabancı müşterilerimiz adına

Müşteri ilişkileri yönetimi

  • Müşteri talep ve beklentilerinin hızlı ve etkin bir şekilde anlaşılması
  • Talep ve beklentiler doğrultusunda gereken aksiyonların hızla alınması
  • Aksiyonlar sonunda konu ile ilgili raporların hazırlanması
  • Kontrat yönetimi

Tedarikçi ilişkileri yönetimi

  • Tedarikçilerle yürütülmekte olan projelerin planlanması ve takibi
  • Mevcut tedarikçilerin en verimli şekilde kullanılması için geliştirme faaliyetleri
  • Mevcut tedarikçiler için periyodik raporlama
  • Kontrat yönetimi

Tedarikçi bulma

  • Tedarikçiler ile yapılacak işler/projeler için uygun tedarikçilerin bulunması

Potansiyel tedarikçilerin analizi ve raporlama

  • Potansiyel tedarikçiler için teknik kapasite, organizasyon ve finansal durum raporlamaları